Propozice výstavy a výstavní poplatky

Euro OES Show 2017
4.6. 2017 – Valtice

Česká republika

Rozhodčí:

Mrs. Pauline Barnes, chov. stanice MACOPA
Mezitřída, otevřená a vítězů, BOB, BOV, BOJ, BOS

Mr. Colin Barnes, chov. stanice MACOPA

Třída štěňat, dorostu, mladých a veteránů, Nejlepší plemeník, Nejlepší chovatelská skupina , Nejlepší pár

 

Uzávěrky přihlášek:      I.   15.3.2017       II.   15.4.2017

 

Všeobecná ustanovení:

Výstava je přístupná psům a fenám zapsaným v knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy.

Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení Mezinárodního výstavního řádu FCI a výstavního řádu ČMKU.

Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno.

Vodění štěňat (vyjma štěňat na výstavu přihlášených) a jejich prodej na výstavě je zakázán.

Je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar. Povoleno je pouze česání a kartáčování. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu než je nezbytné pro úpravu.

Hlasité povzbuzování psů zpoza kruhu (tzv. double-handling) je zakázáno. Je také zakázáno poutání pozornosti psů zpoza kruhu jakýmkoliv jiným způsobem (například používání píšťalek, hraček, volání na psa apod.). Porušení tohoto zákazu může mít za následek vyloučení psa z posuzování.

Psi v kruhu nesmí být při posuzování postaveni „face to face“ (obličejovými partiemi proti sobě) - viz cirkulář FCI 86/210.

V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy.

Neúčast na výstavě z jakýchkoliv důvodů nedává důvod pro vrácení výstavních poplatků.

Každá přihláška musí mít přiloženu kopii rodokmenu, která zobrazuje jméno psa, jeho registrační číslo, jméno a adresu majitele nebo spolumajitelů, a jména matky a otce psa.

Za psa v majetku člena klubu v souvislosti s poskytovanými slevami bude považován pouze pes/fena v majetku člena s platným členstvím.V případě psa ve spolumajitelství musí být členy s platným členstvím všichni jeho spolumajitelé.

Přijetí psa na výstavu bude písemně potvrzeno nejpozději 10 dnů před výstavou. V případě, že vystavovatel neobdrží potvrzení k tomuto datu, měl by požádat o kontrolu přihlášky na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vyplněním a podáním přihlášky vystavovatel souhlasí se zveřejněním svého jména a adresy v katalogu výstavy.

Vyplněním a podáním přihlášky se vystavovatel podvoluje všem ustanovením výstavního řádu FCI, výstavního řádu ČMKU, pravidlům a předpisům uvedených v těchto propozicích a pokynům organizátorů výstavy.

Veterinární podmínky:

  1. Všichni na výstavu přihlášení psi musí být klinicky zdraví.
  2. Psi musí být v imunitě proti vzteklině podle platných předpisů.
  3. Psi pocházející z České republiky musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst.1, písm. f) veterinárního zákona a být v imunitě proti psince, parvoviróze a leptospiróze. Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003.

Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu. Výjimku tvoří psi, kteří nejsou prokazatelně uvedeni v katalogu vinou pořadatele . Dále psi nemocní, podezřelí z nemoci, po úraze, feny v druhé polovině březosti, feny kojící a háravé feny, psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat, psi nebezpeční - kousaví a agresivní vůči lidem a psům a psi s kupírovanýma ušima.

 

Protest:

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protest z formálních důvodů (porušení výstavních předpisů či propozic) je přípustný. Protest musí být podán písemně a současně se složením jistiny ve výši dvojnásobku výstavního poplatku za 1.psa na 1.uzávěrku výstavy. Protest může být podán pouze v průběhu výstavy. Protest projedná komise, a to za přítomnosti rozhodčího. O projednání a výsledku musí být učiněn písemný zápis. Protest podaný po skončení výstavy (po ukončení posuzování ve všech kruzích) se neprojednává. V případě zamítnutí protestu propadá složená jistina ve prospěch pořadatele výstavy.

 

Výstavní třídy:

Rozdělení výstavních tříd je dáno výstavním řádem ČMKU:

Třída štěňat (4 – 6 měsíců)  
Třída dorostu (6 – 9 měsíců)  
Třída mladých (9–18 měsíců) CAJC
Mezitřída (15–24 měsíců) CAC, Res.CAC
Třída otevřená (od 15 měsíců) CAC, Res.CAC
Třída vítězů (od 15 měsíců) CAC, Res.CAC
Třída veteránů (od 8 let)  

 

Pro přihlášení do třídy vítězů je nutné doložit kopii mezinárodního šampiona krásy členské země FCI, Národního vítěze, Klubového vítěze, Vítěze speciální výstavy, Evropského nebo Světového vítěze.

K přihlášce všech psů na výstavu je povinné doložit kopii dokladu o zaplacení výstavních poplatků a oboustrannou kopii PP přihlášeného psa (případně kopii celého PP s vyznačením majitele psa).

Ve třídě štěňat i dorostu se určuje pořadí prvních čtyř jedinců oceněných známkou velmi nadějný a nadějný.

Ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené, vítězů a veteránů se stanovuje pořadí čtyř psů oceněných známkou výborný či velmi dobrý.

 

Tituly:

CAJC, CAC, Res.CAC, BOB, BOS, Nejlepší pár, Nejlepší chovatelská skupina, Nejlepší štěně výstavy , Nejlepší dorost výstavy , Juniorský vítěz výstavy - BOJ, Nejlepší veterán výstavy - BOV, Nejlepší plemeník . Udělení těchto titulů není nárokové a nemusí být uděleny.

 

Všechny tituly a soutěže:

Nejlepší pár Pes a fena, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele. V případě spolumajitelství musí být totožní i všichni spolumajitelé. Spolumajitelství musí být potvrzeno v PP psa.
Nejlepší chovatelská skupina Minimálně tři a maximálně pět jedinců pocházejících z jedné chovatelské stanice, kteří pocházejí z různých spojení (min. od dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě posouzeni. Tito jedinci nemusí být v majetku jednoho chovatele.
Nejlepší plemeník Plemeník nejméně s 5 potomky, kteří byli na výstavě posouzeni. Hodnotí se typ a kvalita odchovu. Plemeník nemusí být na výstavě posouzen v normální konkurenci ani nemusí být přítomen.

Nejlepší veterán

BOV

Do soutěže nastupuje veterán pes a fena, oceněni známkou V 1
Nejlepší štěně Do soutěže nastupuje pes a fena ze třídy štěňat ocenění známkou Velmi nadějný 1

Nejlepší dorost

Do soutěže nastupuje pes a fena ze třídy dorostu ocenění známkou Velmi nadějný 1
Vítěz evropské speciální výstavy Titul obdrží dospělý pes a fena, soutěží psi a feny oceněni titulem CAC z mezitřídy, otevřené a vítězů

Nejlepší mladý

BOJ

Do soutěže nastupuje pes a fena ze třídy mladých oceněni titulem CAJC

Vítěz plemene

BOB

Do soutěže nastupují nejlepší z konkurence, Vítěz evropské speciální výstavy pes a fena, mladí jedinci pes a fena oceněni titulem CAJC a veteráni pes a fena, oceněni známkou V1
Vítěz druhého pohlaví- BOS Do soutěže nastupují nejlepší z konkurence opačného pohlaví než je jedinec, který obdržel titul BOB.
 
 
linka
 

Výstavní poplatky:

Přihláška bude přijata pouze s korektně zaplacenou platbou a předepsanými přílohami (kopie obou stran PP, kopie dokladu o zaplacení,do třídy vítězů s kopií diplomu šampiona krásy členské země FCI, Národního vítěze, Klubového vítěze, Vítěze speciální výstavy, Evropského vítěze nebo Světového vítěze.

 

Výstavní katalog obdrží vystavovatel pouze pro prvního přihlášeného psa.

Uzávěrky přihlášek: I.uz. 15.3.2017 II.uz. 15.4.2017

Nečlenové   Bobtail clubu ČR:

   
Třída mladých, mezitřída, třída otevřená,   třída vítězů, veteránů 50 €
57 €
Štěně, dorost 35 €
38 €
Soutěže 10 €
15€
Členové Bobtail clubu ČR:
Třída mladých, mezitřída, třída otevřená, třída vítězů, veteránů 800 Kč* 1000 Kč*
Štěně, dorost 500 Kč* 600 Kč*
Soutěže 200 Kč* 250 Kč*
     

 Activity:

 Nečlenové BC ČR   Členové BC CŘ
Neformální večer ve Valtickém podzemí, ochutnávka odrůdových vín, v ceně teplý a studený raut, neomezená konzumace sudového vína a vody, sklenička s logem jako suvenýr 40€
 1000 Kč*
Seminář: MVDr. Eva Vávrová: ,,Dysplazie kyčelních kloubů, chovatel versus majitel" 10 €
 160 Kč*
Návštěva zámku (průvodce CZ,D,ENG) 10€
 160 Kč*

Oběd - neděle 4.6
Hotel Hubertus
(možnost s sebou do boxu)
(kuřecí řízek a bramborový salát)

8€  170Kč
Galavečer s hudbou v jízdárně zámku,v ceně teplý a studený raut, nelimitovaná spotřeba nápojů dle výběru po dobu 5 hodin :  nealkoholické nápoje, káva mocca, výběr čajů,  točené pivo, bílé a červené víno Chateau Valtice
55€
 1200 Kč*
     
Reklama v katalogu   A5/1/2 A5   40€ /20€
 500 Kč*/250 Kč*

* Zvýhodněné ceny platí pouze pro členy Bobtail clubu !!

Pro nečleny Bobtail clubu z ČR platí ceny jako pro zahraniční vystavovatele,
pouze úhradu mohou udělat v českých korunách v přepočtu 27 Kč za 1 Euro.

 

image036

 

Přihlášky lze vyplnit on-line na www.dogoffice.cz nebo poslat na:

Renata Kňákalová
Bydžovského 18
108 00 Malešice

Praha 10
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

wordico Přihláška psa (česky Word)

wordico Přihláška psa (anglicky Word)

pdfico Přihláška psa (česky PDF)

pdfico Přihláška psa (anglicky PDF)

wordico Přihláška aktivity (česky Word)

wordico  Přihláška aktivity (anglicky Word)

pdfico  Přihláška aktivity (česky PDF)

pdfico  Přihláška aktivity (anglicky PDF)

 

Platby odeslat na bankovní účet : 2301085991/2010

Variabilní symbol: číslo mobilního telefonu plátce

Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1                                                

Majitel účtu: Bobtail club ,Bydžovského 18 ,108 00 Praha 10

Neúčast na Euro OES Show 2017 nezakládá důvod k vrácení poplatků.

Pro získání více informací si prohlédněte program výstavy a propozice.